van Summeren Taxatie en Advies

Homepage
Diensten Wet WOZ
Taxaties
Vooroverleg
Afhandeling Bezwaren
Beroepszaken
Mediation
Planschade taxaties
Risicoanalyse planschade
Opleiding WOZ-diploma
Links
Contact
Vastgoedcert

  Afhandeling bezwaren

Indien u kiest voor Van Summeren Taxatie & Advies bij de afhandeling van uw bezwaren krijgt u naast een gedegen taxatietechnisch advies ook een correcte beantwoording van de door belanghebbende geuite grieven.
Daarmee kunt u op basis van deze gegevens op correcte wijze uw antwoord op het bezwaar formuleren.