van Summeren Taxatie en Advies

Homepage
Diensten Wet WOZ
Taxaties
Vooroverleg
Afhandeling Bezwaren
Beroepszaken
Mediation
Planschade taxaties
Risicoanalyse planschade
Opleiding WOZ-diploma
Links
Contact
Vastgoedcert

  Beroepszaken

Ter ondersteuning bij uw beroepszaken kan Van Summeren Taxatie & Advies voor u een gedegen analyse opstellen met betrekking tot de slagingskans van een aankomende beroepszaak. Wellicht is het verstandig het niet tot een beroepszaak te laten komen en door in gesprek te gaan met belanghebbende te trachten voor de behandeling bij de rechtbank tot een oplossing te komen.

Mocht u en belanghebbende niet tot elkaar kunnen komen kan er ter ondersteuning van uw verweerschrift een taxatierapport worden opgesteld. (Taxatietechnische) ondersteuning tijdens de behandeling van het beroep bij de rechtbank maakt deel uit van de opdracht tot het opstellen van het taxatierapport.