van Summeren Taxatie en Advies

Homepage
Diensten Wet WOZ
Taxaties
Vooroverleg
Afhandeling Bezwaren
Beroepszaken
Mediation
Planschade taxaties
Risicoanalyse planschade
Opleiding WOZ-diploma
Links
Contact
Vastgoedcert

  Contact

Adres: Plevierdonk 14
Plaats: 5467 CT Veghel
Telefoon: 06 - 10 82 79 45
info@VSTA.nl