van Summeren Taxatie en Advies

Homepage
Diensten Wet WOZ
Taxaties
Vooroverleg
Afhandeling Bezwaren
Beroepszaken
Mediation
Planschade taxaties
Risicoanalyse planschade
Opleiding WOZ-diploma
Links
Contact
Vastgoedcert

  Curriculum Vitae

Persoonsgegevens
Naam : van Summeren
Voornaam : Cornelis Lambertus Maria
Roepnaam : Kees
Telefoon : 06 – 10 82 79 45
E-mail adres : info@VSTA.nl
Website : www.vsta.nl
Certificering : Kamer Wonen/MKB, certnr. RMT07.131.3869, geldig tot 31-12-2017
Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, certnr. BV02.131.025, geldig tot 31-12-2017
Kamer WOZ, certnr. WOZ02.131.1352, geldig tot 31-12-2017

Opleidingen
HAVO: 1978 - 1983
   Vakken: nederlands, engels, handelswetenschappen,economie, biologie en scheikunde
Makelaarsdiploma: 1991 - 1994    
Beëdiging: In 1997 ben ik beëdigd als makelaar/taxateur bij de rechtbank in 's-Hertogenbosch
WOZ-diploma: 1998
Propedeuse Post HBO opleiding commercieel vastgoed: 2004
Post HBO opleiding commercieel vastgoed:
   Fiscaliteiten (2005)
   Waardebepaling (2006)
   Privaatrecht (2006)
   Publiekrecht (2006)
   Bouwkunde (2007)
Grondverwerving en schadevergoedingen:
   Diploma behaald 2009
Landelijk Vastgoed bij Van Hall Larenstein:
   Diploma behaald 2011

Werkervaring
1995 - 1999 : Makelaardij. Eerst als assistent-makelaar. Na twee jaar ben ik beëdigd als makelaar en had sindsdien de dagelijkse leiding over een vestiging.
1999 - 31-03-2008 : Senior-taxateur (incourante niet-woningen en grote courante niet-woningen) bij een groot landelijk taxatiebureau. Mijn werkzaamheden bestonden uit het waarderen van grote objecten waar veelal vooroverleg gewenst/nodig was, onder andere vele objecten van defensie en justitie en grote industriële objecten (met name Industriegebied Moerdijk).
Tevens heb ik door de jaren heen een aantal grote taxaties t.b.v. de brandverzekering uitgevoerd.

Sinds 01-04-2008 : Als zelfstandig taxateur actief voor lokale overheden, op het gebied van de Wet WOZ, brandverzekering, planschadetaxaties, planschaderisicoanalyses en overige advisering op het gebied van vastgoed t.b.v. de lokale overheden.