van Summeren Taxatie en Advies

Homepage
Diensten Wet WOZ
Taxaties
Vooroverleg
Afhandeling Bezwaren
Beroepszaken
Mediation
Planschade taxaties
Risicoanalyse planschade
Opleiding WOZ-diploma
Links
Contact
Vastgoedcert

  Links

Waarderingskamer

WOZ Informatie

VNG

Wintraecken Advies

De meest recente versie van de Wet WOZ op: wetten.overheid.nl/