van Summeren Taxatie en Advies

Homepage
Diensten Wet WOZ
Taxaties
Vooroverleg
Afhandeling Bezwaren
Beroepszaken
Mediation
Planschade taxaties
Risicoanalyse planschade
Opleiding WOZ-diploma
Links
Contact
Vastgoedcert

  Mediation

Indien u gebruik maakt van de door de rechtbank geboden mogelijkheid tot mediation, is Van Summeren Taxatie & Advies gaarne bereid u voorafgaand en tijdens deze gesprekken met de mediator bij te staan met advies.