van Summeren Taxatie en Advies

Homepage
Diensten Wet WOZ
Taxaties
Vooroverleg
Afhandeling Bezwaren
Beroepszaken
Mediation
Planschade taxaties
Risicoanalyse planschade
Opleiding WOZ-diploma
Links
Contact
Vastgoedcert

  Opleiding WOZ-diploma

Vanaf juli 2008 wordt het examen door SVMVIVO in twee delen geëxamineerd. Vanaf examenjaar 2009 moet er voor twee aparte examens (het WOZ I-examen en het WOZ II-examen), binnen twee jaar een voldoende gehaald worden. Compensatie van een onvoldoende bij het ene examen met een goed cijfer voor het andere examen, zoals bij de eerdere examens nog mogelijk was, is nu niet meer mogelijk. Voorbereiding op het “rekenwerk” wordt dus nog belangrijker!

De twee delen waaruit het examen bestaat zijn:

  • de flextoets, wat eerder het MC-gedeelte was van het examen (WOZ I),
    deze kan gedurende het hele jaar zelfstandig afgelegd worden;
  • de schriftelijke toets, wat eerder de open vragen uit het examen waren (WOZ II)
    deze kan slecht één keer per jaar in een schriftelijk examen afgelegd worden.

De opleiding heeft ten doel voor te bereiden op de schriftelijke toets, het WOZ II-examen. Dit wordt door het SVMNIVO jaarlijks schriftelijk afgenomen, het komend jaar op 8 april 2014.
Om recht te hebben op het WOZ-diploma dienen beide onderdelen met een voldoende te worden afgesloten. Onderlinge compensatie is dus niet mogelijk. Voor het verkrijgen van het diploma is het verder noodzakelijk dat deel 1 ook met een voldoende wordt afgesloten binnen 2 jaar nadat dit deel (deel 2) met een voldoende is afgesloten, of omgekeerd.

Voor het WOZ II-examen is het niet noodzakelijk om alle theorie te behandelen. Wel wordt er uitgebreid stil gestaan bij de objectafbakening, de vrijstellingen en de BTW. Daarnaast wordt er veel met open vragen geoefend. Geoefend wordt voornamelijk met opgaven uit oude examens. Daarmee wordt niet alleen de aangeboden theorie geoefend maar raken de deelnemers ook gewend aan de lastige vraagstelling die de SVMNIVO hanteert.

De deelnemers wordt een consequent rekenschema aangeleerd waarmee alle opgaven opgelost kunnen worden. Dat geldt voor de berekeningen in het kader van de waarde in het economisch verkeer (WEV) als ook voor de berekeningen van de Gecorrigeerde Vervangingswaarde (GVW). Met deze methode is al jaren veel ervaring opgedaan en heeft inmiddels zijn waarde wel bewezen.