van Summeren Taxatie en Advies

Homepage
Diensten Wet WOZ
Taxaties
Vooroverleg
Afhandeling Bezwaren
Beroepszaken
Mediation
Planschade taxaties
Risicoanalyse planschade
Opleiding WOZ-diploma
Links
Contact
Vastgoedcert

  RUON

Van Summeren Taxatie & Advies maakt bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen

Van Summeren Taxatie & Advies werkt samen met diverse partners: RUON.

RUON is een samenwerkingsverband tussen verschillende specialisten met als doel het leveren van een kwalitatief hoogstaand en compleet bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing: Ruimtelijk beleid, stedenbouw en landschap, parkeer en verkeer, bodem, water, geluid, lucht, archeologie, ecologie, externe veiligheid, hinderlijke bedrijvigheid, economische uitvoerbaarheid, planschade(risicoanalyse) en digitalisering. Alle ruimtelijke en milieutechnische aspecten zijn ondergebracht in één team van specialisten.

RUON onderscheidt zich van andere adviesbureaus:

  • doordat geheel in eigen beheer een compleet pakket van ruimtelijke onderbouwing kan worden geleverd;
  • waardoor de lijnen kort zijn;
  • waardoor de kosten laag zijn door behoud van zelfstandigheid
RUON adviseert, begeleidt, ondersteunt en realiseert!


Partners:

Van Summeren Taxatie en Advies
Van Summeren Taxatie en Advies waardeert in het kader van planschade of planschaderisico-analyse en levert zodoende een bijdrage aan de economische uitvoerbaarheid of financiële haalbaarheid van ruimtelijke initiatieven.

Wintraecken advies
Wintraecken advies draagt zorg voor de interne projectleiding van het planproces binnen RUON, verzorgt de beleidsmatige onderbouwing, het juridische gedeelte van de planschaderisico-analyse en stelt de bestemmingsplanregels op.
www.wintraeckenadvies.nl

GEO-LOGICAL
GEO-LOGICAL adviseert en levert onderzoek binnen de driehoek van cultuurhistorie, landschap en aardwetenschappen. Verder voert GEO-LOGICAL archeologisch bureauonderzoek uit en levert projectleiding en directievoering bij archeologisch vervolgonderzoek.
www.geo-logical.nl

Buro Maerlant
Buro Maerlant adviseert en levert onderzoek binnen de werkvelden landschap, ecologie en flora en fauna. Verder voert Buro Maerlant ecologisch en landschappelijk bureauonderzoek uit en levert projectleiding en directievoering bij ecologisch en landschappelijk vervolgonderzoek.
www.buromaerlant.nl

BraGIS
BraGIS verzorgt het gehele digitale proces van alle ruimtelijke plannen, waaronder het maken van de plankaart (SVBP 2008 richtlijnen), het IMRO coderen van de plankaart (voor GIS omgevingen) en het koppelen van bestemmingsplanregels aan de plankaart.
BraGIS levert iedere vorm van CAD/GIS ondersteuning en databasevraagstukken.
www.bragis.nl


BV Hazenberg Architecten HA
BV Hazenberg Architecten HA levert stedenbouwkundige onderbouwingen en realiseert bijzondere ontwerpopgaven waarbij nieuwbouw in combinatie met hergebruik van de bestaande voorraad het uitgangspunt is voor een duurzame bouwopgave. Lucia Hazenberg, oprichter van het bureau is actief in het architectuur onderwijs en is lid van welstand Den Haag.
www.hazenbergarchitecten.nl