van Summeren Taxatie en Advies

Homepage
Diensten Wet WOZ
Taxaties
Vooroverleg
Afhandeling Bezwaren
Beroepszaken
Mediation
Planschade taxaties
Risicoanalyse planschade
Opleiding WOZ-diploma
Links
Contact
Vastgoedcert

  Taxaties

Zowel het uitvoeren van taxaties van bijzondere incourante objecten, industriële objecten, energiecentrales, afvalverbrandingsinstallaties, defensieobjecten, justitiële inrichtingen e.d., als ook het afhandelen van bezwaren en het opstellen van taxatierapporten ten behoeve van beroepszaken behoren tot onze dagelijkse activiteiten.

Van Summeren Taxatie & Advies heeft ruime ervaring op het gebied van de uitvoering van taxaties van bijzondere objecten. Deze kennis is onder meer opgedaan door grote aantallen industriële objecten en courante en incourante niet-woningen te taxeren voor vele gemeenten.